ไบโอฮาซาร์ด คล๊าสทู

คำค้นหา :

ภายนอก ทำจากโลหะชุบซิงพ่นทับด้วยสี  EPOXY

ภายใน ทำจากแสตนเลส  #304

PRE FILTER 1 ชุด     

HEPA FILTER 2 ชุด

รับประกันคุณภาพสินค้า  1 ปี  พร้อมใบรับประกัน

   - ภายนอก ทำจากโลหะชุบซิงพ่นทับด้วยสี  EPOXY

   - ภายใน ทำจากแสตนเลส  #304

   - PRE FILTER 1 ชุด     

   - HEPA FILTER 2 ชุด

   - รับประกันคุณภาพสินค้า  1 ปี  พร้อมใบรับประกัน

 

ตู้ไบโอฮาซาร์ด คือหนึ่งในอุปกรณ์ห้องแลบที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานกับสิ่งที่เป็นอันตราย (Biohazardous Agents/Material) อาทิเช่น เชื้อไวรัส แบคทีเรีย รวมถึงสารเคมีบางอย่าง โดยอาศัยการกรองของ HEPA Filter ให้ได้อากาศที่สะอาด (Clean Particle-Free Air) ในพื้นทื่ทำงาน โดยทั่วไปตู้ปลอดเชื้อประเภทนี้มีความสามารถในการป้องกันขณะใช้งานดังนี้


  1. ป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากงานหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายที่ทำภายในตู้ปลอดเชื้อ (Personnel Protection)
  2. ป้องกันงานหรือผลิตภัณฑ์จากการปนเปื้อน (Cross Contamination) กับสิ่งแปลกปลอมต่างๆภายนอก (Product Protection)
  3. ป้องกันสภาพแวดล้อมภายนอก (หรือภายในห้องที่เครื่องตั้งอยู่) จากงานหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายภายในพื้นที่ทำงาน